Microsoft Office PowerPoint Viewer 12.0.6612.1000

Microsoft Office PowerPoint Viewer 12.0.6612.1000

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 162 phiếu
4 Stars User Rating
PowerPoint Viewer cho phép bạn xem đầy đủ tính năng bài thuyết trình tạo ra trong PowerPoint 97 và phiên bản mới hơn. Xem này cũng hỗ trợ mở mật khẩu bảo vệ bài thuyết trình Microsoft PowerPoint. Bạn có thể xem và in bài thuyết trình, nhưng bạn không thể chỉnh sửa chúng trong trình xem PowerPoint.
Lưu ý: Nếu không có thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối được trình bày trong cài đặt hoặc chạy đầu tiên của PowerPoint Viewer 2003, bằng cách tải về phần mềm này bạn đồng ý rằng các phần mềm tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối mà bạn đã chấp nhận với cài đặt trước đó của người xem PowerPoint, với Microsoft là người cấp.
Các tính năng Microsoft PowerPoint sau không được hỗ trợ bởi người xem này: thuyết trình quản lý quyền thông tin (IRM).
Chạy macro, chương trình, hoặc mở liên kết hoặc nhúng các đối tượng.

Tổng quan

Microsoft Office PowerPoint Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.750 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office PowerPoint Viewer là 97, phát hành vào ngày 31/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.0.6612.1000, được sử dụng bởi 21 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Office PowerPoint Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Office PowerPoint Viewer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office PowerPoint Viewer!

Cài đặt

người sử dụng 17.750 UpdateStar có Microsoft Office PowerPoint Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại